โปรแกรมการอบรม

เวลา หัวข้อเรื่อง
8.00 - 8.30 ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
8.30 - 10.00 อบรมภาคความรู้และแนวทางข้อสอบ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
10.00 - 11.00 ปฏิบัติการขึ้นงานการพันสาย 4 รูปแบบและการดัดท่อ
11.00 - 11.30 พักกลางวัน
11.30 - 16.00 ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐาน 1
16.00 - 17.00 รื้อและตรวจเช็คเครื่องมือ/อุปกรณ์

ตารางราคาหลักสูตร

รายการ ระยะเวลา ราคา
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1 วัน 1,000.-
เข้าทดสอบ 1 วัน 1,000.-
รอเอกสารจากทางศูนย์ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากทดสอบ 7 วัน ฟรี
ขอใบรับรองการฝึกอบรม 1 วัน (8 ชม.) ฟรี
ขอเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรอง 18-20 นาที 700-1,000 +7%

แนะนำวิทยากร

นายวระวัฒน์ เลิศขำรูป
ผู้ควบคุมการฝึก

นายวระวัฒน์ เลิศขำรูป

วุฒิการศึกษา
- ป.ตรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- ป.โท วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
- ปวส ไฟฟ้ากำลัง จาก วิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก
วุฒิทางวิชาชีพ
- เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้า
- เข้ารับการทดสอบช่างไฟฟ้าระดับ1
- เข้ารับการทดสอบช่างไฟฟ้าระดับ2
- เข้ารับการอบรมเป็นผู้ควบคุมทดสอบไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
- เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
- เข้ารับการอบรมผู้ควบคุมทดสอบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- เข้ารับการอบรมหลักสูตรยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์
ประสบการณ์การทำงาน
- ไฟฟ้าภายในอาคารและระบบสื่อสาร มาบุญครอง 2527-2530
- โฟรแมนระบบโทรศัพท์สื่อสาร จังหวัดสงขลา 2530 -2532
- ระบบมัลติมีเดียแรงสูง 33 KV
- บริษัท เซ็กโก้เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั่จชั่น จำกัด 2532-2559
ผลงานทางวิชาการ
- เป็นผู้ควบคุมศูนย์ทดสอบไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1และเป็นวิทยากรณ์ผู้อบรม

นายกิตตินันท์ ภิรมย์ม่วง
ผู้ควบคุมการฝึก

กิตตินันท์ ภิรมย์ม่วง

วุฒิการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประสบการณ์การทำงาน
- เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารสูง
- เดินระบบเมนเพาเวอร์ของอาคารสูง
- เดินระบบล้อฟ้าของอาคารสูง
- ทำงาน เซอร์วิสไฟฟ้า 10 ปี
ผลงานทางวิชาการ
- ผ่านการอบรม ช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร
- ผ่านการอบรมช่างปรับอากาศ ภายในบ้าน และอาคารขนาดเล็ก
- ผ่านการอบรม ผู้ทดสอบช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร
- ผ่านการอบรม ผู้ประเมินความรู้ความสามารถ

Phinchit Chinchak
ผู้ควบคุมการฝึก

Phinchit Chinchak

วุฒิการศึกษา
- ปวช ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการวิชาชีพ
- ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
ประสบการณ์การทำงาน
- ด้านไฟฟ้า 10 ปี
ผลงานทางวิชาการ
- ชึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
- สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และ 2
- ขึ้นทะเบียนช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1

นายสมหมาย เชตะมี
ผู้ควบคุมการฝึก

นายสมหมาย เชตะมี

วุฒิการศึกษา
- ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิทางวิชาชีพ
- ปวส.ไฟฟ้า
ประสบการณ์การทำงาน
- ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 20 ปี
ผลงานทางวิชาการ
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภาคในอาคาร
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภาคในอาคาร
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบฝีมือแรงงานสาขา เครื่องปรับอากาศในบ้าน

นายสมัย สายรัตน์
ผู้ควบคุมการฝึก

นายสมัย สายรัตน์

วุฒิการศึกษา
- มัธยมศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
- ทำงานด้ายไฟฟ้า 16 ปี(เฉพาะในบริษัท) ภายนอกอีก 9ปี
ผลงานทางวิชาการ
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
- สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และ 2

เกี่ยวกับเซ็กโก้

เซ็กโก้เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เป็นสถาบันฝึกอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่ง ที่มีการบริหารจัดการโดยบริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด หนึ่งในบริษัทรับเหมางานระบบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ทางสถาบันยังเป็นสถาบันเอกชนเพียงไม่กี่สถาบันที่ได้รับอนุญตาตอย่างเป็นทางการจากสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลแห่งประเทศไทย ให้สามารถทำการทดสอบผู้เข้าสมัครเพื่อนำไปขอใบอนุญาตจากทางราชการได้ นั้นหมายความว่า ทางสถาบันเซ็กโก้เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ถือเป็นการให้บริการแบบครบวงจร คือได้ทั้งเก็บชั่วโมงการอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานในสถาบันเดียว

ความแตกต่างที่โดดเด่นของเรา
1. ประสบการณ์ยาวนาน ด้วยประสบการณ์ในการอบรมและทดสอบกว่า 4 ปี ทำให้มีทั้งความเชี่ยวชาญและประการณ์ในการฝึกสอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้ารับการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริการครบวงจร เซ็กโก้เป็นเพียงสถาบันเอกชนไม่กี่แห่งที่ได้รับใบอนุญาติเป็นศูนย์ทดสอบ ทำให้สามารถทำการอบรมและทดสอบ พร้อมออกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานรัฐบาล
3. เป็นที่ยอมรับ มีการบริหารจัดการโดยบริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศและเป็นหนึ่งในผู่้บริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลแห่งประเทศไทย
4. ราคาถูก ทางสถาบันถือว่าเป็นสถาบันที่ให้บริการในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดปัจจุบันนี้ เนื่องจากสถาบันต้องการเปิดโอกาสให้คนทุกระดับมีโอกาสอย่างเท่าเทียม