อัพเดตตารางอบรมล่าสุด

อัพเดตตารางอบรมล่าสุด

เซ็กโก้เป็นเพียงสถาบันเอกชนไม่กี่แห่งที่ได้รับใบอนุญาติเป็นศูนย์ทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม
โปรโมชั่นสำหรับบริษัทรับเหมา

โปรโมชั่นสำหรับบริษัทรับเหมา

เซ็กโก้เป็นเพียงสถาบันเอกชนไม่กี่แห่งที่ได้รับใบอนุญาติเป็นศูนย์ทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม
โปรโมชั่นเดือนกรกฎาคม

โปรโมชั่นเดือนกรกฎาคม

มีการบริหารจัดการโดยบริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศและเป็นหนึ่งในผู้บริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
แพคเกจรายบุคคลล่าสุด

แพคเกจรายบุคคลล่าสุด

มีการบริหารจัดการโดยบริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศและเป็นหนึ่งในผู้บริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม