อัพเดตตารางอบรมล่าสุด

มีการบริหารจัดการโดยบริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศและเป็นหนึ่งในผู่้บริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลแห่งประเทศไทย