โปรโมชั่นสำหรับบริษัทรับเหมา

ทางสถาบันถือว่าเป็นสถาบันที่ให้บริการในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดปัจจุบันนี้ เนื่องจากสถาบันต้องการเปิดโอกาสให้คนทุกระดับมีโอกาสอย่างเท่าเทียม