โปรโมชั่นเดือนกรกฎาคม

มีการบริหารจัดการโดยบริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศและเป็นหนึ่งในผู้บริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลแห่งประเทศไทย