ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครจากลิ้งด้านล่าง
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
3. สแกนเป็นไฟล์แล้วแนบมาในแบบฟอร์มลงทะเบียน
4. กรอกข้อมูลติดต่อในฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร
5. ชำระเงินค่าอบรมตามช่องทางที่กำหนด

หมายเหตุ เอกสารใบสมัครตัวจริงนำมาวันอบรมวันแรกเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียนออนไลน์

**จำเป็นต้องกรอกให้ครบทุกช่อง

Your message was sent; we'll be in touch shortly!
Unfortunately, we could not sent your message right now. Please try again.